Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról

Partnereink / Könyvvizsgáló / Közgazdász

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról

Jogutódlás esetén a jogelőd és jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot a jogutódlás

a) időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,

b) okáról,

c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

Tájékoztatási dokumentum mintánk felhasználásával a feladat pillanatok alatt megoldható.

A Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról ára: Árlista

További információk a termékről >>>

Miért használnád ezt a terméket? >>>

Az űrlap kitöltése előtt olvasd el a felhasználási feltételeinket! Felhasználás >>>

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Ezen az űrlapon csak a Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról rendelhető meg! Amennyiben más termékre van szükséged, úgy látogasd meg a cegiranytu.hu főoldalát.

Hozzáférési adataidat nálunk biztonságban tudhatod. Harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve, ha erre bennünket jogszabály kötelez!

Töltsd ki az alábbi megrendelőlapot:

Név : *
Email : *
Jogosult felhasználó: *
Telefonszám: *
Számlára irandó név: *
Számlára irandó cím: *
Számla postázási címe: *
Megjegyzés:
Vásároltál-e már tőlünk? *
Információk a megrendeléssel, szállítással és fizetéssel kapcsolatban: Információk >>>

Itt jelezzük, hogy a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll.

A frissítéssel kapcsolatos információkat az alábbiakban olvashatod:
Frissítési információk >>>

További információk a termékről >>>

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

A Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról dokumentum mintával kapcsolatos tudnivalók

A Munkáltatói tájékoztató az átalakulásról Word formátumban készült.

Tartalmazza a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettség tartalmi feltételeit.

Tartalom:

  • A tájékoztatási kötelezettséget megalapozó esemény paraméteret (leírását).
  • A törvényi hivatkozásokat.
  • A tájékoztatási szempontokat.

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

Miért használnál egy Munkáltatói tájékoztató dokumentum mintát?

A dokumentum minta előre megszerkesztett esztétikus felületet biztosít a feladat gyors és szakszerű megoldásához.

Szabályok a törvényből

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

85/A. § (1) A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak (a továbbiakban: jogutódlás) minősül

a) a jogszabályon alapuló jogutódlás

(2) Jogutódlás esetén

a) az annak időpontjában fennálló munkaviszonyból származó, továbbá

b) amennyiben a jogutódlással a jogelőd megszűnik, az a) pontban foglaltakon túlmenően a már megszűnt munkaviszonyból származó

jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át.

(3) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód munkáltatót a (2) bekezdésben meghatározott jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása a jogutódlásból eredő jogkövetkezmények alkalmazását és a munkavállaló igényérvényesítési jogát nem érinti.

(4) A jogelőd munkáltató a munkavállalóval szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségekért - az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli érvényesítése esetén - a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.

(5) A munkaviszonynak a jogutód munkáltató által a jogutódlás időpontjától számított egy éven belül közölt,

a) a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, illetve

b) a 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedéssel

történő megszüntetése esetén a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésekor megillető járandóságokért a jogelőd munkáltató kezesként felel.

(6) Az (5) bekezdésben előírt kezesi felelősség feltétele, hogy

a) a jogelőd munkáltató,

b) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonában álló másik társaság,

c) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonosa, vagy

d) a c) pontban megjelölt szervezet többségi tulajdonában álló másik társaság

a jogutód munkáltató legfőbb szervében a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezzen.

85/B. § (1) Jogutódlás esetén a jogelőd és jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot a jogutódlás

a) időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,

b) okáról,

c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

56. § (1) A gazdasági társaság megszűnik, ha:

c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

67. § (1) Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

(2) Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ.

(3) Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással.

(4) Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy részének a részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.

79. § (4) Az egyesülésről az egyesülési szerződés elfogadásától számított tizenöt napon belül tájékoztatni kell a gazdasági társaságoknál működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket.

80. § (1) Összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek, és vagyonuk az átalakulással létrejövő új gazdasági társaságra mint jogutódra száll át.

81. § (1) Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, és annak vagyona az átvevő gazdasági társaságra mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad.

84. § (2) A szétválás elhatározásáról a szétválási szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül a szétváló gazdasági társaságnál működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket értesíteni kell.

86. § (1) Kiválás esetében az a gazdasági társaság, amelyből a kiválás történik, a társasági szerződése módosítását követően változatlan társasági formában működik tovább, a kivált tagok (részvényesek) részvételével és a társasági vagyon egy részének felhasználásával pedig új gazdasági társaság vagy társaságok jönnek létre.

(3) Különválás esetében a különváló gazdasági társaság megszűnik és vagyona az átalakulással létrejövő gazdasági társaságokra mint jogutódokra száll át.

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

További információk:

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

V

Az oldal elejére >>>

Partnereink és további linkjeink az alsó sávban!